Giá bán công bố tại website: https://chieugomassa.vn/ là giá bán chính thức và được áp dụng thống nhất trên toàn hệ thống phân phối Chiếu hạt gỗ Massa.
Giá bán (tại một số nơi/vào một số thời điểm) có thể thấp hơn giá công bố tùy vào chương trình ưu đãi được áp dụng tại khu vực đó.
Khi giao hàng, ngoài hóa đơn chứng từ kèm theo, trên mỗi sản phẩm chiếu gỗ Massa đều kèm theo Phiếu bảo hành và cam kết chất lượng (đảm bảo 100% là hạt gỗ quý đúng như tên sản phẩm).

Giá bán áp dụng với dòng sản phẩm CHIỄU GỖ được liệt kê như bên dưới:

Nhóm hạt gỗ hương

Mã SP CGH – 12 CGH – 14 CGH – 16 CGH – 18 CGH – 20
KT 1.2 x 2 (m) 1.4 x 2 (m) 1.6 x 2 (m) 1.8 x 2 (m) 2 x 2 (m)
Giá bán 2.500.000 3.000.000 3.500.000 4.000.000 4.500.000

Nhóm hạt gỗ bách xanh

Mã SP CGBX – 12 CGBX – 14 CGBX – 16 CGBX – 18 CGBX – 20
KT 1.2 x 2 (m) 1.4 x 2 (m) 1.6 x 2 (m) 1.8 x 2 (m) 2 x 2 (m)
Giá bán 3.900.000 4.400.000 4.900.000 5.400.000 5.900.000

Nhóm hạt gỗ mun

Mã SP CGM – 12 CGM – 14 CGM – 16 CGM – 18 CGM – 20
KT 1.2 x 2 (m) 1.4 x 2 (m) 1.6 x 2 (m) 1.8 x 2 (m) 2 x 2 (m)
Giá bán 4.200.000 4.700.000 5.200.000 5.700.000 6.200.000

* Bảng giá trên đã bao gồm chi phí giao hàng trên phạm vi toàn quốc.

(Trích dẫn từ văn bản số: 089/MASSA/2019/GB-08 ký ban hành bởi Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Let Online)